ریست پسورد اینستاگرام Reset Password Instagram

چگونگی ریست پسورد اینستاگرام از طریق ایمیل به روایت تصویر حتما برای شما هم اتفاق افتاد است که به دلیل نداشتن پسورد اینستاگرام و ندانستن نحو ی ریست پسورد اینستاگرام از فروش گوشی ، تعویض گوشی یا کارهای دیگر خودداری کرده و حتما میدانید که اگر از اینستاگرام خود LOG OUT  کنید حتما راه برگشتی

بیت کوین

واحد پولی بیت کوین به هیچ مرکزی وابسته نیست و واسطه ای برای آن وجود ندارد. در حقیقت این واحد یک پول نقد اینترنتی است که مستقل از هر دولت و کشوری به فعالیت میپردازد. امروزه خرید و فروش بیت کوین به یک فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. بیت‌کوین چیست؟ کاربرد این شبکۀ مالی انتقال